Visites

VISITES PRESENCIALS

Si no has visitat mai un dietista-nutricionista a continuació t’expliquem la dinàmica d’aquest servei:

En aquesta primera visita es realitza la història clínica i dietètica complerta amb diferents qüestionaris nutricionals i de salut, es marquen els objectius a aconseguir durant el tractament (pactats amb el pacient) i es fa una valoració nutricional en funció dels paràmetres antropomètrics (mesura amb bioimpedància, BIA). Amb tota aquesta informació la dietista realitza una valoració global de l’estat de salut i es dissenya un pla de salut integratiu personalitzat que s’entregarà a la segona visita (una setmana de preparació). Si es creu convenient es donaran unes recomanacions per poder començar el tractament.

Aquesta segona visita és igual d’important que la primera, ja que es fa entrega del pla de salut i s’explica la pauta dietètica exhaustivament. A més, es realitza una altra valoració antropomètrica (% de greix, % de massa muscular, edat metabòlica, pes total, IMC, % d’aigua, % de massa òssia) per avaluar l’evolució de la setmana anterior.

La periodicitat de les visites de seguiment varia en funció del motiu de la visita i de l’evolució del tractament. Recomanem realitzar el primer seguiment passats 15 dies des de la segona visita i un cop assimilada la pauta dietètica, es poden realitzar cada 3 setmanes o 1 mes. Si es tracta de tractaments de llarga durada, com ara en el cas de malalties cròniques o problemes digestius, es poden fer cada 3 mesos.

VISITES ONLINE

També es realitzen VISITES ONLINE per aquelles persones que viuen lluny de Reus o no es poden desplaçar al nostre centre. La dinàmica i el preu d’aquestes visites és la mateixa que en les visites presencials, la diferència és que es treballa a través de l’Skype o Facetime i s’envia la pauta dietètica i la documentació pertinent a través del correu electrònic.

* El pagament de les visites online s’ha de realitzar prèviament a la visita a través de transferència bancària.